Ladingzekering en ladingeenhedenzekering – een belangrijk thema voor de Qpartners

Remscheid, 05.11.2018

Op 29 en 30 oktober kwamen vertegenwoordigers van de Qpartners bijeen voor een Qacademy-scholing onder het motto ladingzekering en ladingeenhedenzekering in Wilhelmshaven.

Achtergrond hiervan is een richtlijn van het Europese parlement en de Europese raad over de technische controle langs de weg van de verkeers- en bedrijfsveiligheid van bedrijfsvoertuigen, die in de Unie aan het wegverkeer deelnemen (EUMOS 2014/47). Deze richtlijn is aan de lidstaten verstrekt en regelt de uniforme beoordeling van ladingzekering. De richtlijn is eind mei 2018 omgezet in Europese wetgeving. Dit betekent dat de controlerende instanties verplicht zijn vrachtwagens te controleren op het naleven van ladingzekering. Wat hier in het bijzonder nieuw aan is, is dat ook de transportverpakking daarin wordt meegenomen.

Op de eerste van de twee dagen kregen de Qpartners een uitstekende presentatie door Holger Lemmer. In zijn hoedanigheid van hoofdinspecteur van politie en lid van de betrokken Europese commissie sprak hij uit eerste hand en kon hij als geen ander vervolgens de vragen over de huidige juridische situatie en de implementatie van de richtlijn beantwoorden.

Met deze nieuw opgedane kennis kunnen de Qpartners nu snel aan de slag bij hun klanten. Zij zijn nu in staat advies te geven over de te ondernemen stappen met betrekking tot deze richtlijn.

Daarna informeerde Gunnar Franke van de Signode Group ons over de technische mogelijkheden van PP-, PET-, en staalband. Ook hier was het hoofdonderwerp natuurlijk ladingzekering. Een nog nauwere samenwerking tussen Signode Group en de Qpartners werd besproken.

Op de tweede dag werden de deelnemers door Qpartner Thomas Salewski van de Impuls Fairpackungen uit Herne  geïnformeerd over ladingzekering  met behulp van stuwzakken. Met name het vastzetten van lading in zeecontainers, maar ook andere toepassingen werden gedemonstreerd. De deelnemers konden ook praktijkervaring opdoen.

Vervolgens zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de praktische toepassing van omsnoeringsband. Jürgen Lamberty, van de Qpartner erka-verpakkingssystemen uit Wilhelmshaven toonde de herstelkrachten en het optimale gebruik van de omsnoeringsband. Dit is uiteraard van belang voor een correcte ladingzekering. Een paar meter band en vele verbaasde gezichten later, was het dan tijd voor een korte pauze.

Na deze pauze informeerde Michiel van Dijk van Qpartner Panhuijsen verpakkingen uit Tilburg over het stabiliseren van pallets met stretchfolie. Hij presenteerde testmogelijkheden met speciaal ontwikkelde apparatuur. Ook toonde hij een nieuw type handdispenser voor rekfolie. De Qpartners zien hier veel potentieel in voor het verbeteren van het wikkelen van pallets door hun klanten  en zullen binnenkort uitgebreid rapporteren over deze innovatie.

Het waren twee dagen vol informatie en kennisoverdracht voor de Qpartners. We zullen te zijner tijd de substantiële en benodigde informatie over alle individuele onderwerpen naar buiten brengen. We willen graag alle sprekers bedanken voor hun spraakmakende lezingen en vooral Jürgen Lamberty voor zijn buitengewone gastvrijheid en de geweldige organisatie van de bijeenkomst. Het is leuk om te leren!

Qpartner – Kwaliteit verbindt!