Graspapieren verpakkingen – Het revolutionaire natuurproduct.

Remscheid, 05.06.2019

Duurzame producten zijn duidelijk in lijn met de tijd. Het milieubewustzijn van mensen en de bijbehorende vraag naar overeenkomstige producten neemt al jaren toe.

Om die reden lanceert Qpartner PackMann onder het eigen merk “linio verda” een productlijn van massief en golfkarton met graspapier.

In het graspapier worden tot 50% verse vezels uit zongedroogd gras gebruikt.

In tegenstelling tot veel andere natuurlijke vezelpulp die beschikbaar is op de wereldmarkt, is dit materiaal afkomstig van binnenlandse graslanden en van een bron die snel groeit.

De nadruk ligt dus op het gebruik van een alternatieve pulp, waaruit het papier gemaakt wordt. De verse grasvezels kennen een minimale milieu-impact.

Dit is gebaseerd op een verwaarloosbare industriële waterbehoefte (minder dan een liter per ton graspulp tegenover duizenden liters water per ton houtpulp), een aanzienlijke energiebesparing tot 80% per ton maagdelijk vezelmateriaal en het volledig ontbreken van proceschemicaliën.

Wat is het milieuvoordeel van graspapier in vergelijking met conventionele papieren?

  • In vergelijking met conventionele vezelpulp wordt de CO2-uitstoot per ton papier met ca. 50% verminderd (in plaats van ca. 1,5 ton CO2, slechts ca. 0,8 ton).
  • In vergelijking met conventionele vezelpulp wordt het waterverbruik gereduceerd met ongeveer 65% per ton papier.
  • In vergelijking met conventionele vezelpulp wordt het gebruik van proceschemicaliën teruggebracht met ongeveer 65% per ton papier.
  • Vergeleken met pulp van nieuwe vezels wordt ongeveer 30% minder energie verbruikt per ton papier.
  • De CO2-compensatie voor de grasvezel wordt door de snel hernieuwbare grondstof binnen enkele maanden gerealiseerd. In de meeste gevallen is de CO2-uitstoot veroorzaakt door het gebruik van het verpakkingsmateriaal al gecompenseerd wanneer de verpakking in de handen van de consument komt.

Voedselveiligheid:

Verpakkingen op basis van graspapier voldoen al aan alle eisen die voortvloeien uit de aanstaande verordeningen voor het gebruik van minerale olie in verpakkingsmaterialen. Hierdoor wordt de gezondheid van de consument nog beter beschermd.

De gebruikte drukinkten voldoen ook aan alle vereisten van de Europese Unie voor de productie van materialen die met levensmiddelen in aanraking komen. De analyses bevestigen dat dit product geschikt is voor de productie van contactmaterialen voor levensmiddelen, op voorwaarde dat de druk op de van het voedsel afgekeerde zijde ligt.

Meer informatie is te vinden onder www.packmann.de