Verpakken van gevaarlijke goederen – een onderwerp voor specialisten

Remscheid, 14.05.2019

Degenen die gevaarlijke goederen verzenden, hebben te maken met veel wetten en voorschriften. De verpakkingen waarin de gevaarlijke goederen worden verzonden moeten zijn onderworpen aan speciale testen.

Als onderdeel van de Qacademy zijn de Q-partners getraind in de verschillende vereisten die worden gesteld aan verpakkingen voor het verzenden van gevaarlijke goederen. De training werd verzorgd door een bedrijf dat is gecertificeerd voor het verpakken van gevaarlijke stoffen. Welke voorschriften behoren bij welke verzendmethode?

Hoe moet elke klasse gevaarlijke goederen worden beschermd tijdens transport? De Q-partners gaan moeilijke onderwerpen als deze niet uit de weg en geven de klant het best mogelijke advies. Generieke vragen over het onderwerp kunnen we direct beantwoorden, mocht onze kennis niet toereikend zijn dan kunnen we terugvallen op onze specialisten. Dat is hoe ons netwerk werkt!