Kennis onderhouden en uitbreiden kennis

Christina Wagner, Verkoop Qpartner Wiederstein: „De interne scholing van de Qpartners helpt mij bij het adviseren van de klanten“

Scholing voor verpakkingsprofessionals zijn niet alledaags. Door de kracht van de groep is het voor de afzonderlijke leden van de Qpartners mogelijk zeer specifieke opleidingen te bezoeken. Tijdens de opleidingen wordt praktijkgericht en op maat kennis uitgewisseld.

In de Qacademy leren directie en medewerkers van middelgrote verpakkingshandelaren precies die dingen, die zij tijdens de dagelijkse gang van zaken nodig hebben. Leveranciers en producenten van een grote diversiteit aan verpakkingsmaterialen laten de deelnemers zien wat belangrijk is voor het gebruik en de toepassing van het product. Deze kennis is als middelgrote zelfstandige, niet in een groep verbonden, onderneming moeilijk te verkrijgen.

In contact met je eigen klanten zijn het vaak de geleerde „Tipps and Tricks“  die helpen de opdracht binnen te halen en de klant voor langere tijd op basis van kennis aan je te binden.

Overigens: er vinden enkel die scholingen plaats, waar de Qpartners toegevoegde waarde van inzien.